Pravidelná výuka ve čtvrtek

Soukromé umělecké vzdělávání

moderní výuka hudby v Rožnově pod Radhoštěm

Hudební kurzy pro dospělé 

i děti od 6 let 

Interaktivní a zábavná cesta 

k vysněnému cíli

Moderní vzdělávací metody 

a učení hrou

Co je soukromé umělecké vzdělávání Moje hudebka?

"S projektem soukromého uměleckého vzdělávání Moje hudebka jsem začal v roce 2012 při studiích na konzervatoři. V této době mě začalo zajímat alternativní vzdělávání, tak jako didaktika samotná, takže nezbývalo nic jiného, než začít vyučovat jinak a vyhnout se již dlouho stagnujícím standardům českého školství. Za pomocí nejnovějších výukových programů, okamžité sebereflexe a obrovské motivace dojít tou nejefektivnější cestou k přecevzanému cíli. Využít ověřených didaktických zkušeností, alternativních výukových metod a aktuálních metodik s ohledem na individuální potřeby každého žáka.“

Jakub Štrunc

Výběr z šesti zajímavých oborů

Šťastné dítě, spokojený rodič

Zkušenosti, praxe a porozumění


 “ Zpívat a hrát, to je tu běží

Klavír

Kytara

Baskytara

Ukulele

Populární zpěv

Cimbál

Interaktivní výuka nejen za pomocí aplikací

Velký výběr melodií

klasická hudba, world music, folk, pop, filmové melodie

Odměna

za každou dokončenou skladbu, včetně sebereflexe

Aplikace slyší dobře

aplikace rozpozná tóny hrané na klavír a porovná s notami

Naše přednosti

Individuální péče: Studenti získají více individuální pozornosti od svých učitelů, což vede ke zlepšení jejich dovedností.

Flexibilita: Nabízíme flexibilnější rozvrh v dopoledních i odpoledních hodinách, což umožňuje studentům i rodičům vybrat čas, který jim nejvíce vyhovuje.

Specializované vzdělání: Nabízíme vzdělávání v oborech: klavír, kytara, baskytara, ukulele, cimbál a populární zpěv.

Profesionální kontakty a propagace: Máme silné vazby na profesionální komunity ve svém oboru, včetně přípravy osobního portfolia.

Intenzivní výcvik: Nabízíme intenzivní výcvik a širokou škálu možností pro rozvoj dovedností, včetně příležitostí k vystoupení a zúčastnění se uměleckých projektů. 

Rozvoj hudebního sluchu a teorie: Studenti se učí rozvíjet svůj hudební sluch a základní teorii, což jim pomáhá lépe porozumět hudbě a rozvíjet své hudební schopnosti.

Přístup k hudebním nástrojům:  Studenti mají přístup ke kvalitním hudebním nástrojům, což jim umožňuje vyzkoušet si různé nástroje a vybrat si ten, který nejlépe odpovídá jejich hudebním preferencím.

Etický kodex

Respekt k druhým a k rozdílnosti: Učíme studenty toleranci a úctě k ostatním. Respektujeme práva rodičů, vnímáme je jako partnery a nasloucháme jim.

Odpovědnost: Učíme studenty být odpovědnými za své činy a jednat s citem ke svým blízkým a jejímu okolí. 

Vzdělání: Podporujeme rozvoj vědomostí a dovedností studentů, pomáháme jim připravit se na budoucí život a propojujeme jejich volnočasové zájmy se vzděláváním ve škole. 

Etika a morálka: Učíme studenty rozlišovat mezi správným a špatným chováním a pomáháme jim vytvářet si vlastní moralitu a hodnoty.

Důvěra a důslednost: Učíme studenty být důvěryhodnými a dodržovat svá slova a závazky.

Empatie a porozumění: Nezneužíváme svého postavení a nevystupujeme vůči žákům z pozice moci, se všemi jednáme slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných.

Zdravý životní styl: Podporujeme zdravý životní styl a učíme studenty o důležitosti fyzické aktivity a správného fyziologického držení těla.

Náš tým

Jakub Štrunc, DiS. 

Hraje na cimbál, klavír, housle, kontrabas, baskytaru, ukulele, kytaru a cajon. 

Učí od roku 2012 klavír, zpěv, kytaru, baskytaru, cimbál a ukulele alternativní formou pod záštitou soukromého uměleckého vzdělávání Moje hudebka se sídlem v Olomouci a od roku 2021 v Rožnově pod Radhoštěm. Momentálně také působí na ZUŠ Žerotín v Olomouci jako učitel klavíru, elektronických klávesových nástrojů, zpěvu, sborového zpěvu, komorní hry, pěveckého semináře a jako vedoucí pobočky Dolany. Hraje v multižánrovém triu CimbalHellBand na postu cimbalisty.

Kateřina Štruncová, DiS. 

Od roku 2013 učí populární zpěv a hudební nauku na Zuš Žerotín Olomouc. Na Moje hudebka vyučuje popularní zpěv, hudební teorii a klavír. 

Charlotte Targaryen Fire Toller

Neodmyslitelný parťák každé vyučovací hodiny a čtyřnohý asistent učitelů sloužící jako podpora pro děti s různými potřebami, jako je například ADHD, poruchy učení nebo emocionální potíže. Canisterapeutický pes může pomoci dětem s uvolněním stresu a zlepšením koncentrace, což jim umožňuje lépe se soustředit na vzdělávání a dosáhnout lepších výsledků ve výuce. 

Ceník hudebních kurzů

Pravidelná výuka - Děti (pololetní platba)

40 minut 1 x týdně

15 lekcí za pololetí

7 000 Kč

Pravidelná konzultace 

50 minut

800 Kč

Nepravidelná konzultace

40 minut

700 Kč

Nepravidelná konzultace

90 minut

1 500 Kč

Přihláška

Aktuality

Pravidelná výuka probíhá ve čtvrtek v dopoledních a odpoledních hodinách.

Konzultační hodiny po telefonické domluvě. 


Zahájení  školního roku 2023/2024

21. září 2023

Ukončení školního roku 2023/2024

30. května 2024

Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2023/2024

28. září 2023 - Státní svátek

26. října 2023 - Podzimní prázdniny

 28. prosince 2023 - Vánoční prázdniny

18. ledna 2023 - volno

22. února 2024 - Jarní prázdniny

28. března 2024 - Velikonoční prázdniny

+ 2  volné dny dle potřeby


Kontakt

Soukromé umělecké vzdělávání

Moje hudebka

Na Stárkách 2824 

Rožnov pod Radhoštěm

756 61

Jakub Štrunc, DiS

+420 604 320 278

strunc.jakub@gmail.com

IČ: 01534998